Front Assist

Front Assist je bezpečnostní systém, který varuje před rizikem kolize a v případě nevyhnutelné srážky začne brzdit ve snaze minimalizovat její následky.

Front Assist pracuje s radarovým senzorem integrovaným do masky chladiče, který konstantně monitoruje vzdálenost od vozidel vpředu. Pokud je mezera příliš malá nebo se blíží srážka a  řidič nereaguje, systém automaticky zasáhne na jedné ze čtyř úrovní:

  • vizuální výstraha, že byla porušena nastavená bezpečná vzdálenost
  • akustický s vizuální varovný signál
  • automatické “škubnutí” brzd,
  • automatické brzdění pro zabránění srážce nebo omezení její vážnosti.

Prediktivní ochrana chodců je doplňkem systému Front Assist. V rychlostech přibližně mezi 10 – 60 km/h provede nouzové brzdění, pokud se chodec pokusí nebezpečně vkročit do cesty vozu. V rychlostech nad 30 km/h dostane řidič vizuální a akustický signál.