Já a Kia pomáháme dětem: projekt získal 274 150 korun

Já a Kia pomáháme dětem: projekt získal 274 150 korun

Společnost KIA MOTORS CZECH za první pololetí roku 2018 podpořila Nadaci Naše dítě částkou 274 150 korun, což je o 15 procent více než za stejné období v loňském roce. Finanční prostředky byly rozděleny mezi několik českých rodin s dětmi trpícími dětskou mozkovou obrnou. Podpora směřovala i do organizace APLA Jižní Čechy, která pomáhá dětem a dospívajícím s poruchami autistického spektra. Za 9 let vzájemné spolupráce, podpořily KIA a Nadace Naše dítě více než 70 rodin a organizací celkovou částkou převyšující 2 miliony korun, konkrétně 2 157 750 korun.

  • Úspěšný projekt založen ve spolupráci s Nadací Naše dítě
  • Podpořeny rodiny s dětmi postiženými dětskou mozkovou obrnou a organizace APLA Jižní Čechy pomáhající rodinám autistů
  • Za první pololetí roku 2018 darovala Kia nadaci částku 274 150 korun (+ 15 %)
  • Celková částka za 9 let spolupráce přesáhla 2 miliony korun; podpořeno více než 70 projektů v ČR

„Jsme velmi hrdí, že naše spolupráce s Nadací Naše dítě trvá již devět let. Nadace odvádí v rámci České republiky výbornou práci a hraje v pomoci znevýhodněným dětem velmi důležitou roli. Kromě podpory konkrétních rodin a organizací si velmi vážíme i jejího dlouhodobého provozování Linky právní pomoci, na které advokáti poskytují bezplatné rady z oblasti rodinného práva,“ říká Kateřina Vaňková Jouglíčková, PR Manager společnosti KIA MOTORS CZECH. „Spolu s nadací jsme diskutovali nad směrem, kterým se při podpoře znevýhodněných dětí vydat, aby pomoc byla dlouhodobá a koncepční. Autismus byl pro nás přitom první volbou, jelikož jde o rostoucí problém vyžadující celoživotní nákladnou péči. V uplynulém roce jsme projekt Já a Kia pomáháme dětem, rozšířili také o pomoc rodinám s dětmi trpících dětskou mozkovou obrnou, kde lze cílenou podporou často radikálně změnit kvalitu života dětí i celé rodiny,“ doplňuje Vaňková Jouglíčková.

„KIA patří k jedněm z našich nejvýraznějších sponzorů a jsme velmi rádi, že se na její pomoc můžeme dlouhodobě spolehnout. Pomoc KIA nám umožňuje lépe plánovat naše dárcovské aktivity, včetně finanční podpory jednotlivých žádostí. Zároveň jsme rádi, že finanční podporu můžeme směřovat na více menších projektů, které mají pro konkrétní rodiny zásadní význam,“ říká prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

V první polovině letošního roku byla podpořena organizace APLA Jižní Čechy, která částku 68 714 korun využila na organizaci a zajištění letního tábora pro děti s autismem.
Finanční dar v částce 50 000 korun na mechanický vozík obdržel pětiletý František. Podpořena byla také čtyřletá Eliška trpící dětskou mozkovou obrnou, která získala 55 000 korun na speciální operaci, a malý Daník trpící dětskou mozkovou obrnou získal 59 880 korun na nezbytné rehabilitace.