Podpora dětí s autismem a dětskou mozkovou obrnou

Podpora dětí s autismem a dětskou mozkovou obrnou

Kia podporuje děti s autismem a dětskou mozkovou obrnou.

  • Kia zhodnotila osmý rok spolupráce s Nadací Naše dítě a rozšířila oblast podpory
  • Za uplynulý rok 2017 darovala automobilka Kia Nadaci Naše dítě 461 550 korun, což je nejvíce v osmileté historii spolupráce
  • Prostředky byly použity na pomoc dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou a dětem s poruchami autistického spektra
  • Většina prostředků směřovala přímo na pomoc konkrétním rodinám

Praha, 30. ledna 2018 – Již osmým rokem pomáhá společnost KIA MOTORS CZECH spolu s Nadací Naše dítě tam, kde je to nejvíce potřeba. V rámci této spolupráce putuje padesátikoruna z každého prodaného auta na projekty nadace určené především na pomoc rodinám s autistickými dětmi a nyní nově i na děti postižené dětskou mozkovou obrnou. Při rostoucích prodejích značky KIA, které za rok 2017 dosáhly 9 231 aut, tak nadace obdržela 461 550 korun, což je nejvíce v dosavadní historii kooperace. Za celou dobu spolupráce již Kia přispěla na pomoc ohroženým dětem více než 1,8 milionem korun, které nadace využila na podporu již více než 60 projektů.

Činnosti Nadace Naše dítě si velmi vážíme. Ochotně pomáhá tam, kde je třeba, a výrazně tak přispívá k tomu, aby příběhy dětí s různými formami handicapu byly o něco veselejší. Máme proto velkou radost z toho, že s růstem značky KIA na českém trhu, roste i částka, kterou můžeme nadaci podpořit. Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli pokračovat v podpoře rodin s autistickými dětmi a organizací, které jim pomáhají. Zároveň silně vnímáme problémy rodin s dětmi postiženými dětskou mozkovou obrnou, proto jsme se rozhodli část prostředků věnovat také na individuální žádosti těchto rodin,“ říká PR manažerka KIA MOTORS CZECH Kateřina Jouglíčková.

Spolupráce se značkou KIA je pro nás velmi důležitá, především proto, že je dlouhodobá a že můžeme předem odhadnout, kolik prostředků budeme díky Kia a jejím zákazníkům mít k dispozici. Bohužel žádostí rodičů o pomoc a podporu dětí s autismem a dětskou mozkovou obrnou stále přibývá. Za první pololetí roku 2017 se na nás s prosbou obrátilo 18 rodin s takto postiženými dětmi. Jsme proto velmi rádi, že se Kia vydala cestou menší pomoci většímu počtu konkrétních rodin, která není tak mediálně zajímavá jako velké jednorázové dary,“ říká prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Podpora dětí s mozkovou obrnou

Díky společnosti Kia bylo v roce 2017 podpořeno 8 vybraných rodin. Pomoc obdržela například 7letá autistická dvojčátka Jiříček a Tomášek, kteří obdrželi 70 000 korun na komunikační terapii, a 3letá holčička s dětskou mozkovou obrnou, která získala 45 622 korun na speciální kočárek a polohovací židličku.

Automobilka Kia s Nadací Naše dítě spolupracuje již od roku 2009. Zlom ve vzájemné spolupráci nastal v roce 2014, kdy byl spuštěn společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“. Každý nově prodaný vůz je vybaven samolepkou, která potvrzuje, že Kia za každého zákazníka prostřednictvím koupě nového vozu přispěla padesáti korunami právě na podporu znevýhodněných dětí. Automobilka přitom předává nadaci finanční prostředky pravidelně 2x ročně, v červenci a lednu.

Příběh Tomáška a Jiříčka

Mít v rodině autistické dítě je velice náročné a stoprocentně zavazující k celodenní péči. Své o tom ví také maminka sedmiletých dvojčat Tomáška a Jiříčka. Dvojčátka se narodila předčasně v 36. týdnu těhotenství. Chlapci jsou pohybově samostatní, ale na poli komunikace a sociální integrace potřebují odborné vedení a pravidelné terapie. Problémy s komunikací rodině denně velmi komplikují život. Neschopnost se vyjádřit vede u dětí k frustraci a k problémovému chování.  Pomoci jim naučit se funkčně komunikovat je cesta pro minimalizaci problémového chování a cesta k tomu se otevřít. „Jednou se nám například stalo, že Tomášek se tři dny ve školce vysvlékal do tílka a odmítal si obléci tričko. Vzhledem k tomu, že byla zrovna zima, trvala jsem na tom, že oblečený být musí. Zkoušela jsem nabízet na výběr z několika triček, přemlouvala, zkoušela po dobrém i trochu direktivněji, ale nic nepomáhalo. Vše ze sebe zase Tomášek s brekem strhal a takto jsme se dohadovali třeba i hodinu. Čtvrtý den se to samé opakovalo i doma. Nechápala jsem to, protože šlo o trička, která předtím normálně nosil. Úplně vyčerpaná jsem se ho zeptala - a co chceš?? Tomík se zamyslel, bylo vidět, že hledá to správné slovo. A pak řekl „bílý“! Dala jsem mu tedy bílé tričko a vše bylo v pořádku. Ještě asi 3 dny si vybíral barvu trička, které si obleče, a poté to přestal řešit. Přestalo ho to totiž frustrovat, už věděl, že si případně může říct,“ popisuje příběh maminka Tomáška.

Díky intenzivním terapiím si dnes chlapci nejenže řeknou o barvu trička, ale sdělí rodičům, co je bolí, nebo, co by chtěli dělat. Jiříček se rozmluvil ještě více než Tomášek a nyní již spojuje do vět, naučil se číst a většinou už rozumí tomu, co je mu sdělováno. Nedorozumění bývalo v rodině častým důvodem pláče. Tomášek a Jiříček se všemi silami snaží bojovat s touto diagnózou. Věříme, že další terapie chlapce posune zase o kousek dopředu.

Příběh Nicolky

Na Nadaci Naše dítě se obrátila maminka 3leté Nicolky, která se potýká s kvadruspastickou formou dětské mozkové obrny, epilepsií, zhoršenými zrakovými schopnostmi a dalšími problémy spojenými s jejím předčasným narozením ve 28. týdnu těhotenství. Nicolka se narodila s váhou pouhých 690 gramů. Ihned po příchodu na svět musela zatnout všechny síly a poprat se s osudem, který k ní nebyl shovívavý. I přesto, že Nicolka pod dohledem lékařů a fyzioterapeutů pravidelně rehabilituje, není zatím schopna chůze, sedu a komunikace. Dětská mozková obrna postihla všechny čtyři končetiny, nejvíce pak levou ručičku. Díky intenzivnímu cvičení již od útlého věku se Nicolce daří levou ruku alespoň do určité míry používat. U dolních končetin je více postižená pravá nožička, která se vytáčí dovnitř a Nicolka tak musí nosit ortézy. Každý cílený pohyb stojí Nicolku hodně motivování, snažení a energie. I přesto, že se potýká se spoustou zdravotních problémů, je to velice veselá a zvídavá holčička, která se chce zapojovat do dění kolem sebe. Rodiče Nicolky dělají maximum, aby jí život co nejvíce ulehčili, a s těžkým osudem bojují všemi silami. Nadace Naše dítě jim přispěla na speciální kočárek a na rehabilitační židličku, která zajistí dostatečnou oporu a kvalitní sed.

Zdroj: Tisková zpráva Kia