Řídili jsme bezpilotní Audi: s inteligencí a empatií Audi AI

Řídili jsme bezpilotní Audi: s inteligencí a empatií Audi AI

Budoucnost značky Audi je založena na intenzivním síťovém propojení, automatizaci a elektrifikaci. Audi AI je novým označením pro různorodé inovativní systémy, které usnadňují řidiči život a zároveň mu otvírají nové možnosti pro trávení času ve svém automobilu.

Budoucnost značky Audi

Audi AI využívá za tím účelem také strategie a technologie z oblastí umělé inteligence a strojového učení. Značka se čtyřmi kruhy tak upevňuje své vedoucí postavení v prémiovém segmentu. Systémy Audi AI jsou schopné se učit a myslet, zároveň přistupují k plnění svých úkolů předvídavě a individuálně. Díky Audi AI získají modely se čtyřmi kruhy inteligenci a doslova schopnost vcítění se. Budou schopny nepřetržitě komunikovat se svým okolím a cestujícími, a ještě lépe než dosud tak vycházet vstříc jejich osobním potřebám. 

Takto popisuje své zážitky z jízdy Karel Hršel, vedoucí prodeje vozů Audi Autocentra BARTH"Jako jeden z osmi vylosovaných v rámci školení v Německu jsem řídil tento bezpilotní vůz. Musím říci, že to byl celkem zážitek, když auto jede samo a vše dělá bez zásahu řidiče. Řidič prakticky jen sedí a kochá se, nebo sleduje situaci kolem sebe, baví se s posádkou, vše je plně automatické. Auto samo převzalo řízení, předjíždělo, brzdilo apod. Auto jako takové vč. softwaru, hardwaru a vývoje stojí cca 1,5 mil euro. Zatím nejdražší auto, co jsem řídil. Kromě toho jsem již před dvěma lety byl účastníkem bezpilotní jízdy s RS7 na závodním okruhu ve Španělsku a to byl zcela nezapomenutelný zážitek. Protože auto jelo zcela v závodním módu po celém okruhu a je schopné jej bez menší odchylky zajet v každém kole naprosto stejně a vždy v optimální stopě." 

Audi RS 7 concept  na okruhu

SVOBODA v silniční dopravě

Audi AI navazuje na mnohaleté zkušenosti značky s autonomní jízdou u koncepčních vozů Audi. Nová značka sdružuje inovativní systémy a technologie Audi, které vykazují elektronicky fundovanou inteligenci. Audi AI vytváří nový prostor pro svobodu řidiče a cestujících zjednodušováním obsluhy automobilu a vztahů s ostatními účastníky silničního provozu. Významnou roli přitom hrají také různé prvky umělé inteligence – jak při vývoji nových inteligentních, empatických systémů, tak i během jejich pozdějšího používání. Audi za tím účelem vyhodnocuje různé přístupy a metody strojového učení.

VÝZKUM na americké dálnici

Již v roce 2009 namalovalo autonomní Audi TT na povrchu zamrzlého solného jezera v Utahu (USA) čtyři kruhy jako viditelný důkaz výzkumu, trvajícího několik desetiletí. O rok později vyjelo Audi TT bez řidiče na Pikes Peak v americkém státě Colorado. 

Značka Audi obdržela v roce 2013 jako první výrobce automobilů na světě licenci pro testování od amerických států Kalifornie a Nevada. V lednu 2015 ujel výzkumný vůz Audi A7 piloted driving concept autonomně 900 kilometrů po dálnici ze Stanfordu do Las Vegas. A v květnu 2015 se vůz Audi vydal bez řidiče do hustého mětského provozu v Šanghaji (Čína) – do jedné z nejkomplexnějších situací vůbec.

V jakém stavu se nachází vývoj inteligentního automobilu dnes? Ultrazvukové a radarové senzory, laserový skener, kamerové systémy, výkonné procesory pro zpracování informací a rychlé připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě – to vše má již ve své výbavě nové Audi A8. Cestování automobilem se už v uplynulých letech stalo ještě bezpečnější, komfortnější a hospodárnější díky použití asistenčních systémů, mezi něž patří asistent pro jízdu v jízdním pruhu active lane assist, adaptivní tempomat ACC (adaptive cruise control) nebo předvídavý asistent pro hospodárnou jízdu.

Automobil vidí do BUDOUCNOSTI

S Audi AI následuje nyní další krok. Zpracování velkých množství dat různých asistenčních systémů, zaznamenávaných za jízdy, bude probíhat ještě rychleji – mohou být porovnávána s daty ostatních účastníků silničního provozu a společně používána téměř v reálném čase. Kompletně síťově propojený automobil uvidí díky Audi AI mnohem dál do budoucnosti než s dosud používanými systémy. Jinými slovy, automobil budoucnosti bude poprvé disponovat schopností předpovídat.

V novém modelu A8 představuje Audi s funkcí autonomní jízdy v dopravní koloně (Audi AI traffic jam pilot) první systém na světě, který umožňuje vysoce automatizovanou jízdu na úrovni 3. Úroveň 3 znamená, že automobil přebírá od řidiče kompletní řízení vozidla v některých situacích. Na rozdíl od úrovně 2 však již nemusí řidič trvale sledovat dopravní situaci. Musí být pouze schopen převzít odpovědnost za řízení, jakmile jej systém k tomu vyzve. Nová funkce autonomní jízdy v dopravní koloně (Audi AI traffic jam pilot) je technickým milníkem, jemuž předcházelo mnoho let výzkumné a vývojové práce. 

INTELIGENCE vozidla a interakční inteligence

Inteligence vozidla je důležitou součástí Audi AI. Touto inteligencí obdařené asistenční systémy a technologie připravují totiž cestu pro zcela autonomní automobil. Funkce autonomní jízdy v dopravní koloně (Audi AI traffic jam pilot) v novém Audi A8 je příkladem, jak může dnes vypadat inteligence vozidla. Rozsáhlý soubor senzorů snímá okolí vozidla. Z takto získaných dat vypočítává centrální řídicí jednotka pro asistenční systémy (zFAS), která slaví v novém modelu Audi A8 premiéru, nepřetržitě obraz okolí – za podpory druhé datové fúze v řídicí jednotce radarových senzorů. Nové Audi A8 splňuje jako první sériově vyráběný automobil na světě technické předpoklady pro vysoce automatizovanou jízdu v dopravní koloně.

Automobil budoucnosti nabídne na cestě ke zcela automatizovaným jízdním funkcím a k realizaci vize autonomní jízdy ještě více. Neustále zdokonalovanou inteligenci vozidla doplní vysoká interakční inteligence. Díky Audi AI bude mít budoucí automobil zcela novou charakterovou vlastnost: schopnost vcítění se do potřeb cestujících, empatii. Inteligentní systémy a technologie promění automobil v myslícího a empatického partnera, jehož schopnosti budou dalece převyšovat jeho původní úkoly. Díky Audi AI budou automobily v budoucnosti předvídat přání řidiče nebo spolucestujících v závislosti na situaci, a v každé situaci je tak aktivně podporovat. Kromě tohou mohou navrhnout službu a zarezervovat ji pro cestující – samočinně, jako osobní sluha. Audi AI tak vytváří novou dimenzi svobody a nové prémiové zážitky.

Audi AI stručně řečeno symbolizuje komplexní a odpovědnou spolupráci inovativních technologií, které jsou dokonale síťově propojené s infrastrukturou a ostatními účastníky silničního provozu. Audi budoucnosti se neustále učí novým věcem a rozvíjí své schopnosti. Technika se přitom stále více přizpůsobuje individuálním potřebám lidí. Jednotlivé moduly Audi AI zásadním způsobem změní používání automobilu a výrazně zvýší kvalitu cestování uvnitř vozu. Automobil bude ve stále větší míře „třetím životním prostorem“ – kromě bytu a pracoviště. Pro Audi přitom stojí v popředí individuální užitná hodnota pro zákazníka, stejně jako jednoznačný vztah k mobilitě. Výhody Audi AI pro zákazníky jsou jasně definovány: Inteligentní systémy a technologie se zaměřují na čas, bezpečnost, hospodárnost a individualizaci.

1. VÝHODA: ČAS

Funkce, jako je nový Audi AI traffic jam pilot nebo automatizované parkování, jsou jen začátkem. Audi AI v budoucnosti řidiči umožní uspořádat si pobyt uvnitř zcela síťově propojeného vozidla jinak než dosud. Řidič bude moci stále častěji pustit volant a místo řízení navazovat nové druhy spojení s automobilem. Kromě toho získá čas, protože jej automobil s funkcí automatizované jízdy zbaví mnoha rutinních činností, jako je parkování nebo průjezd automatickou mycí linkou.

Úspora času a zvýšení komfortu

Funkce informačních a zábavních systémů se neustále rozšiřují, stále rychlejší připojení k internetu umožňuje za jízdy výměnu velkého množství dat. Zároveň se rozvíjí také integrace komunikačních médií do automobilu. Cestující je mohou využívat k pracovním činnostem během jízdy, například pro telefonování s přenosem obrazu. Řidič má stále častěji na výběr, jak bych chtěl strávit svůj čas na cestách. Avšak nejen na silnici nabídne automobil budoucnosti velký potenciál pro úsporu času a zvýšení komfortu. Ve speciálně vytyčených oblastech, tzv. „zónách Audi AI“, vyřídí Audi různé záležitosti samočinně – zatímco řidič například pracuje nebo si užívá volného času.

2. VÝHODA: BEZPEČNOST

V současnosti způsobují chyby řidiče až 90 procent všech dopravních nehod. Audi AI v budoucnosti již s předstihem eliminuje možnost vzniku nebezpečných situací, v nichž by mohlo dojít k nehodě. K tomu, aby bylo možné jednou realizovat automatizovanou jízdu také v nepřehledných dopravních situacích, jsou nezbytné další metody a přístupy, které přesahují současné elektronicky řízené systémy a zahrnují prvky umělé inteligence. Vývoj automobilu, který předchází nehodám, má u Audi nejvyšší prioritu.

3. VÝHODA: HOSPODÁRNOST

Síťově propojená vozidla s funkcí autonomní jízdy využívají efektivněji prostor i energii, což přináší ekologické i ekonomické výhody. Díky technice „car-to-x“ – inteligentnímu propojení s ostatními účastníky silničního provozu a infrastrukturou – se automobil vyhne například dopravní zácpě a vypočte optimální objízdnou trasu. Kromě individuálního přínosu pro zákazníka a úspory energie má autonomní jízda ještě jednu ekonomickou dimenzi: velmi frekventovaným úsekům se může od intenzivní dopravy trvale ulehčit jejím cíleným řízením. 

4. VÝHODA: INDIVIDUALIZACE

Automobil díky Audi AI individuálně poznává své cestující a jejich zvyklosti. Dochází ke vzájemné komunikaci mezi člověkem a strojem, což vytváří důvěru a usnadňuje flexibilnější uspořádání denního programu. „Audi Fit Driver“ sleduje zdravotní stav řidiče, osobní inteligentní asistent (PIA) poznává řidiče a může s ním samostatně a adaptivně vstupovat do interakce díky inteligentním algoritmům.