Svítící kontrolky v autě

Víte, co znamenají svítící kontrolky na palubní desce?

Kontrolky na palubní desce najdeme ve třech barvách, stejně jako na semaforu:

 • Zelená – „můžeš jet“ (= funkčnost systému)
 • Oranžová – „pozor“ (= varování před potenciálním problémem)
 • Červená – „stůj“ (= upozornění na již vzniklý problém vyžadující vaši pozornost)

Zelená kontrolka
Pokud v autě svítí kontrolky zeleně, jedná se čistě o informační charakter skutečnosti, že je všechno v pořádku, případně o aktivaci některé z funkcí, např. zapnutá světla.

Oranžová kontrolka
Rozsvícení oranžové kontrolky může řidiče upozorňovat na potenciální problém. Nicméně při jejím rozsvícení je zpravidla možné pokračovat v jízdě. Oranžová barva kontrolky může taktéž poukazovat na spuštění některého ze systémů, např. na aktivaci systému ABS aj.

Červená kontrolka
Rozsvícená kontrolka červené barvy upozorňuje řidiče na závažnou závadu, která vyžaduje okamžité řešení. Jakmile svítí červená, je to opravdu jako na semaforu. V takovém okamžiku je potřeba zastavit automobil na bezpečném místě, vypnout motor a pokusit se problém odstranit, případně využít pomoc servisu (výjimkou jsou kontrolky, které značí např. nedovřené dveře či zataženou ruční brzdu – tedy stav, který lze velmi snadno napravit).


 Kontrolka dobíjení

Kontrolka dobíjení

Pakliže je vše v pořádku, tedy při běžném provozu vozidla, kontrolka je zhasnutá a neříká si tak vůbec o pozornost. V okamžiku jejího rozsvícení za jízdy bychom však měli zbystřit. Ostatně, červeně blikající/svítí kontrolku symbolizující baterii nelze přehlédnout.

Správná funkce kontrolky je viditelná při startování, kdy se pokaždé na krátký okamžik rozsvítí, aby vzápětí mohla zhasnout.

Pokud se kontrolka při nastartování nerozsvítí nebo začne blikat, je vhodné tuto signalizaci nepodceňovat, protože byste se mohli dostat do potíží někde na cestách. Při výskytu jednoho či druhého z uvedených případů se pravděpodobně stane, že motor nastartujete, jelikož v akumulátoru bude ještě dostatek energie pro startér, který motor rozběhne. Problém ovšem může nastat zanedlouho když nebude akumulátor od alternátoru dobíjen, což signalizuje uvedená kontrolka. Alternátor vozu dva úkoly, a to:

 1. napájení baterie
 2. dodávku energie pro elektrické systémy

V takovém případě i plně nabitá baterie nevydrží příliš dlouho, což se může projevit nefunkčností palubních přístrojů, vypnutím světlometů a v konečném důsledku dojde ke zhasnutí celého motoru. Je tedy nutné co nejdřívější řešení závady.


 Kontrolka žhavení 

Kontrolka žhavení

Spirálovitá kontrolka oranžové barvy může značit hned několik problémů. Pro přesné určení závady je nutné navštívit autorizovaný servis, kde bude provedena přesnější diagnostika.

Upozornění v podobě kontrolky žhavení a kde hledat možnou příčinu:

 • svítí stále – s velkou pravděpodobností se jedná o závadu v systému žhavení
 • nesvítí – problém se nachází v oblasti řídící jednotky vozu
 • kontrolka bliká – v takovém případě je většinou možné pokračovat v jízdě. Ovšem za předpokladu, že váš automobil budete směrovat rovnou do vašeho servisu nebo se rozhodnete nalézt příčinu sami.

Zpravidla se může pak jednat o tyto nejběžnější problémy :

 • závada ve spínači brzdového pedálu (poznáte dle nesvítích či stále svítích brzdových světel)
 • potřeba výměny žhavicích svíček
 • porouchané čidlo teploty výfukových plynů
 • a další

*Pozn.: Spirálovou kontrolku najdete u dieselových motorů, ostatní motorizace používají jiné kontrolky, například EPC u benzínového pohonu.


Tlak motorového oleje 

Tlak motorového oleje

Oranžově svítící kontrolka oleje znamená, že hladina oleje v motoru je příliš nízká a je potřeba ji doplnit. Nutné je použít správný olej, který jste si koupili v servisu při pravidelné údržbě vašeho vozu.  Informaci o oleji najdete v návodu k obsluze, případně budete mít v motorovém prostoru štítek s označením použitého oleje. Můžete k nám také zavolat a my vám rádi poradíme, případně se pro olej můžete stavit. Olej doplníme, nebo Vám prodáme litrové balení sebou.

V případě, že je kontrolka rozsvícena červeně, jedná se o nedostatečné mazání. V takovém případě je nutné okamžitě zastavit vozidlo na bezpečném místě a vypnout motor, aby jste předešli trvalému poškození motoru vašeho vozidla.


 Kontrolka chladicí kapaliny

Kontrolka chladicí kapaliny

Kontrolka chladicí kapaliny svítí u většiny aut ve chvíli, když je motor přehřátý. U některých motorů se však může aktivovat ve chvíli, kdy je v nádobce nedostatek chladicí kapaliny nebo v případě, kdy dojde k poruše na okruhu u ventilátoru chlazení.

Po rozsvícení této kontrolky je ideální zastavit na bezpečném místě, vypnout motor a nechat jej vychladnout. Následně je potřeba zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny v nádobce a v případě nedostatku ji dolít. Pokud je kapaliny dost, může kontrolka značit poruchu okruhu.


Kontrolka filtru pevných částic 

Kontrolka filtru pevných částic

Kontrolku filtru pevných částic mají pouze novější vozy se vznětovými motory a svítí ve chvíli, kdy je filtr pevných částic zanesený. V takovém okamžiku se dá s automobilem dojet na místo určení, je ovšem nutné přizpůsobit této skutečnosti styl jízdy, je možné značné sníženy výkonu motoru.


 Kontrolka brzd

Kontrolka brzd

Ve chvíli, kdy spatříte na palubní desce červený brzdový indikátor s vykřičníkem uprostřed, okamžitě zastavte vozidlo na bezpečném místě Kontrolka může symbolizovat nedostatek brzdové kapaliny, což ovlivňuje účinek celé brzdové soustavy. Hladina brzdové kapaliny by se nikdy neměla dostat pod minimální hodnotu. V takovém případě je nutné její doplnění a odhalení příčiny úbytku, patrně netěsností v brzdové soustavě.


 Kontrolka opotřebení brzdového obložení

Kontrolka opotřebení brzdového obložení

Oranžová kontrolka brzdového obložení značí minimální sílu obložení brzdových destiček. Vzhledem k tomu, že je brzdové obložení součástí brzdového systému celého automobilu, doporučujeme s jejich výměnou příliš neotálet.


 Kontrolka posilovače řízení

Kontrolka posilovače řízení

Jestliže kontrolka svítí oranžově – jedná se o omezenou funkčnost posilovače.Červená Kontrolka poukazuje na nefunkčnost posilovače řízení, což pocítíte i bez značení, a to při otáčení volantem. Tuto závadu vám jednoduše pomohou vyřešit v autoservisu.


Kontrolka hladiny motorového oleje 

Kontrolka hladiny motorového oleje

Oranžová kontrolka olejničky značí jeho nízkou hladinu oleje v motoru. Řešení je v daném případě snadné, stačí pouze sáhnout po správném oleji nebo jej koupit na nejbližší benzinové pumpě či v servisu a doplnit jej.  Nejjistější je navštívit náš servis, rádi Vám s doplněním pomůžeme, nabízíme i litrová balení motorového oleje.

Pokud se rozsvítí kontrolka červeně – hrozí vážné poškození motoru a je potřeba co nejdříve zastavit! Červená barva značí již nedostatečné mazání motoru a může dojít k trvalému poškození agregátu motoru.


 Kontrolka řídící jednotky motoru

Kontrolka řídící jednotky motoru

V některých případech se může stát, že se kontrolka řídící jednotky motoru rozsvítí, aniž by signalizovala závažný problém. Jedná se o stav, kdy kontrolka (po několika nastartováních) sama zmizí.

Pakliže kontrolka nezmizí, tak značí závažný problém a je potřeba dojet do servisu nebo signalizuje problém a značí stav, kdy je nutné automobil okamžitě odstavit. Cestu do servisu po vlastní ose, raději konzultujte ze servisem. Jedná se například o to, když : motor po startu vibruje, cítíte zápach spáleniny, otáčky motoru nestoupají výše, současně bliká také kontrolka přehřátí motoru aj.

Paleta možných problémů, které může tato kontrolka značit, je poměrně široká.


Závada systému ESP 

Závada systému ESP

Svítící kontrolka představuje nefunkčnost elektronického stabilizačního systému.

Pokud kontrolka ESP svítí trvale (klasicky se rozsvítí spolu se startem a opět zhasne), je tu hned několik možností, co může kontrolka značit.

Zřejmě nejjednodušší varianta je, že byl systém vypnut manuálně prostřednictvím tlačítka. V takovém případě postačí tlačítko několik vteřin přidržet, následně krátce stisknout a systém ESP bude opětovně aktivován. Systém by měl také fungovat po opětovném vypnutí a spuštění motoru.

Jakmile svítí kontrolka ESP souběžně s kontrolkou ABS – s největší pravděpodobností se jedná o vadný snímač ABS. Další možností je, že došlo k poruše z některého ze systémů, na kterých je ESP závislé a bere si z nich data. Proto, aby bylo možné přesně určit zdroj problému, je třeba  přistavit vůz do servisu a provést diagnostiku.


Kontrolka automatické převodovky 

Automatická převodovka

Pokud se na palubní desce rozsvítí kontrolka automatické převodovky, jedná se o poruchu v sytému automatické převodovky, která se objeví souběžně s informační zprávou na displeji. V případě, že se rozsvítí červeně – nemusí být pokračování v jízdě bezpečné, proto doporučujeme navštívit autorizovaný servis.


Elektronika motoru EPC 

Elektronika motoru EPC

Kontrolka EPC značí, že některá z částí motoru neplní správně svoji funkci. V jízdě lze pokračovat, ovšem pouze jako nouzový dojezd do servisu. Poté je třeba vůz připojit na diagnostiku a odhalit závadu.

Svítí vám na displeji některá ze zmíněných kontrolek a chcete mít jistotu, že budete jezdit bezpečně? V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na pobočkách v Pardubicích nebo Hradci Králové. Případné otázky rádi zodpovíme. Využijte náš servis a objednejte se pomocí online formuláře

Pardubice - Hůrka  Pardubice - Hradecká          Hradec Králové - Brněnská Hradec Králové - Bratří Štefanů