Systém rozpoznávání dopravních značek

Dopravní značky zaregistrujete včas.

V množství dopravních značek se může stát, že občas nějakou přehlédnete. Díky systému rozpoznávání dopravních značek, který je součástí výbavy na přání, jsou v rámci daných možností evidovány značky omezující rychlost, zákazu předjíždění a také ukončení jejich platnosti. Dopravní značky jsou zachycovány pomocí kamery zabudované v držáku vnitřního zpětného zrcátka. Informace o značkách jsou následně zřetelně zobrazovány na multifunkčním displeji nebo na displeji Vašeho navigačního systému.