Těsnění pod hlavou

Těsnění pod hlavou

Těsnění je uloženo mezi blokem motoru a hlavou, přesněji mezi jejich dosedacími plochami. Jeho primárním úkolem je oddělit mazací okruh motoru od chladicího okruhu. Zatímco v hlavě i bloku mají mazání a chlazení samostatné kanály, přechod mezi hlavou a blokem toto neumožňuje, a právě proto se zde využívá hlavové těsnění.

Co těsnění pod hlavou opravdu nesvědčí (a nejen jemu) je jízda ve vysokých otáčkách s nezahřátým motorem. Proto není asi zas tak překvapivé, že vůbec nejčastější příčinou jeho poškození bývá přehřátí motoru. V takovém případě již těsnění není schopno udržovat oddělený okruh mazání a chlazení, čímž ztrácí svou funkci a význam. Pokud tedy v expanzní nádobce na chladicí kapalinu uvidíte, že je kapalina znečištěná či si všimnete, že olej je zcela tmavý, znamená to, že je zde potenciální riziko, že se olej dostane do chladicí kapaliny nebo naopak a rozpínání chladicí kapaliny může být zamezeno.

Jaké jsou příznaky prasklého těsnění hlavy motoru?

To, že se kapalina dostala do míst, kde nemá co dělat, poznáte například tak, že:
• olej nebo chladicí kapalina začnou unikat přímo ven z motoru (to je ta „lepší“ varianta)
nebo
• zpozorujete na měrce oleje usazené malé kapičky kapaliny či jemnou suspenzi na víčku hrdla pro dolévání oleje. (Pozn.: Jemná suspenze na víčku v zimním období nemusí ještě nutně znamenat vadné hlavové těsnění.)

Pokud se však za Vašim vozem objevuje hustý bílý dým i ve chvíli, kdy je motor zahřátý během delší cesty – je možné, že se do spalovacího motoru dostává chladicí kapalina, která se mění na páru a výfukovým potrubím pak vychází ven právě v podobě bílého dýmu. V takové situaci se s největší pravděpodobností jedná buď o prasklé těsnění pod hlavou, nebo (v horším případě) může být prasklá přímo hlava či celý blok motoru. Takový stav vozidla si vyžaduje Vaši okamžitou pozornost a zásah zkušeného mechanika.

Výměna těsnění pod hlavou a jeho cena

Byť cena samotného těsnění není nikterak závratná, cena výměny těsnění je poměrně vyšší, jelikož servisní úkony spojené s výměnou jsou velmi specializovaným úkonem, který vyžaduje zkušenosti, využití speciálních nástrojů, spoustu času a doslova mravenčí práci ze strany technika.

Využijte náš servis a objednejte se pomocí online formuláře. Pakliže máte zájem o bližší informace o cenách výměny těsnění u Vašeho vozu – neváhejte nás kontaktovat!

 Pardubice - Hůrka  Pardubice - Hradecká          Hradec Králové - Brněnská Hradec Králové - Bratří Štefanů 


Čtěte více a podívejte se na další nejčastější servisní úkony.