Tísňové volání

Zachrání život.

V případě nehody je automaticky aktivováno spojení s centrem tísňového volání. Systém také automaticky odešle informace o pozici vozu, směru pohybu, počtu cestujících a rozsahu škod. Nouzové volání může posádka aktivovat také manuálně, například pokud se stane svědkem dopravní nehody. Kontakt je udržován až do chvíle, kdy dorazí ambulance.