Originální výměnné díly Škoda

Víte, že můžete využít veškerých výhod nového originálního dílu za cenu až o 68 % nižší a zároveň šetřit životní prostředí? Stačí využít nabídky ŠKODA Originálních výměnných dílů.

Co jsou výměnné díly?

Program ŠKODA Originálních výměnných dílů nabízí továrně renovované díly. Během této renovace je díl detailně rozebrán, vyčištěn, proměřen a zkontrolován. Jednotlivé součástky jsou renovovány nebo nahrazeny zcela novými. Díky vysokému podílu opětovného využití vrácených dílů je životní prostředí v daleko menší míře zatěžováno odpadem a zároveň nedochází k plýtvání energiemi a výrobní kapacitou.

Originální výměnné díly Škoda

Proč nakupovat výměnné díly?

Výhodnější cenová nabídka výměnných dílů oproti novým dílům Díky nižším vynalo ženým nákladům se cenové zvýhodnění pohybuje v rozmezí 9–68 % (v konečných doporučených cenách na zákazníka).

100% kvalita a standardní dvouletá záruka Stejné kvalitativní podmínky a záruční doba jako u nového dílu.

Pozitivní přístup k životnímu prostředí Proces renovace je daleko šetrnější k životnímu prostředí. Ve srovnání s výrobou nových dílů dochází k úspoře elektrické energie a tepla. Životní prostředí není tak znečišťováno emisemi. Kromě toho jsou demontované neopravitelné součásti likvidovány ekologickým způsobem podle nejnovějších postupů.

Originální výměnné díly Škoda

Přečtěte si více o originálních výměnných dílech.