Výhodné financování

Společnost Autocentrum BARTH a.s. spolupracuje s největšími leasingovými společnostmi a díky velkému finančnímu obratu si můžeme dovolit připravit pro naše zákazníky vždy nejlepší finanční produkty.

Více informací získáte u našich prodejců v našich prodejních centrech.

Pro první informaci si vám níže dovolujeme popsat nejpoužívanější pojmy v oblasti financování.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Úvěrový produkt nabízí kratší dobu splácení než ostatní formy financování.. Zákazník se ihned stává majitelem automobilu. Úvěr je poskytován pro financování automobilů především pro soukromé osoby a drobné podnikatele.

FINANČNÍ LEASING

Finančním leasingem se rozumí finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Jedná se o službu, kdy klient (nájemce) dlouhodobě užívá předmět leasingu za úhradu formou leasingových splátek. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty přechází vlastnické právo na nájemce. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu činí  minimálně 3 roky.

OPERATIVNÍ LEASING

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení vozu. Součástí pronájmu je doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu a na předem daný počet kilometrů. Operativní leasing firemního vozu lze doplnit komplexním zajištěním všech potřebných služeb pro provoz vozidel (sada zimních kol, dálniční známky….).  Doba leasingu je obvykle kratší než doba životnosti a doby odepisování předmětu leasingu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).

ZPĚTNÝ LEASING

Zpětný leasing je specifickou formou finančního leasingu. Při zpětném leasingu kupuje leasingová společnost předmět leasingu od majitele a následně mu jej zpětně pronajme na základě leasingové smlouvy. Nejedná se o třístranný smluvní vztah jako v případě klasického finančního leasingu, ale pouze o dvoustranný smluvní vztah – prodávajícím (dodavatelem předmětu leasingu) a nájemcem je stejná společnost. Zpětný leasing slouží především k uvolnění finančních prostředků pro jiné účely.