Záruka mobility

Novinkou, kterou poskytuje výrobce ŠkodaAuto a.s. je záruka mobility po dobu životnosti vozidla. Pokud Vaše vozidlo bude z důvodu jakékoliv poruchy nepojízdné, budou Vám poskytnuty následující služby:

  • pomoc na místě poruchy servisním vozidlem
  • odtažení vozidla k nejbližšímu autorizovanému Škoda-obchodníkovi
  • přednostní provedení opravy
  • pokud nebude oprava provedena ten samý den, může Vám v případě potřeby Škoda-obchodník zajistit jednu z následujících tří možností:
  • přenocování na 1 noc v hotelu pro Vás a Vaše spolujezdce (bez stravování)
  • zapůjčení náhradního vozidla na nezbytnou dobu - nejdéle do 3 dnů
  • zajištění náhradní dopravy do cíle Vaší cest

Všechny tyto služby Vám budou poskytnuty bezplatně. Z bezplatných služeb jsou vyloučeny poruchy způsobené vlastní vinou (např. nedostatek paliva) nebo násilnými vnějšími vlivy (např. havárie). Předpokladem bezplatného poskytnutí všech služeb v rámci záruky mobility je absolvování všech předepsaných servisních prohlídek u autorizovaného dealera Škoda-obchodníka po celou dobu provozu vozidla.

1. Pokud porucha nastane v ČR v běžné pracovní době (cca 7.00 - 16.00 hod.), volejte telefonní číslo nejbližšího Škoda-obchodníka. Seznam všech Škoda-obchodníků v ČR s telefonními čísly máte v palubní literatuře Vašeho vozidla ("Seznam opraven"). Mimo běžnou pracovní dobu nebo o víkendech a svátcích volejte centrálu "ŠKODA Assistance" na tel. 800 112 300. Tato centrála je Vám bezplatně k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce.

Při volání pomoci mějte s sebou servisní knížku příslušného vozidla. Telefonicky je třeba poskytnout následující údaje:

jméno a adresa majitele vozidla (příp. řidiče) 
SPZ a barvu vozidla vozidla 
základní údaje o vozidle ze servisní knížky (typ a výrobní číslo vozidla) 
stručný popis poruchy 
přesné určení místa odstaveného vozidla

2. Pokud porucha nastane v zahraničí v běžné pracovní době (cca 7.00 - 16.00 hod.), vyhledejte v "Seznamu opraven" telefonní číslo nejbližšího Škoda-obchodníka, který Vám poskytne nezbytnou pomoc. Mimo běžnou pracovní dobu nebo o víkendech a svátcích volejte centrálu "ŠKODA Assistance" do ČR na tel. 00420 261 104 666. V případě poruchy na dálnici volejte dálniční odtahovou službu.

Záruka mobility