Likvidace rozpočtem

Jedná se o alternativu likvidace pojistné události. V případě, že se nerozhodnete pro opravu na základě faktury od našeho autorizovaného servisu, můžete využít možnost opravy takzvaně rozpočtem. To znamená, že pojišťovna nebude hradit cenu opravy podle faktur, nýbrž vypočte cenu opravy podle tabulkových cen za díly a práci a tuto částku poškozenému vyplatí (použijí se průměrné ceny náhradních dílů a ceny práce na nižší průměrné úrovni). Jakým způsobem s ní poškozený naloží, už záleží na něm a pojišťovna nezkoumá, zda vyplacenou částku použil na náhradu škody ve vztahu k poškozenému vozidlu. Likvidace tzv. rozpočtem může být pro poškozeného velmi výhodná, a to zejména v případech, kdy se jedná o starší vozidlo nebo vozidlo s větším počtem najetých kilometrů, u kterého by mohlo docházet ke krácení pojistného plnění.

Kontaktujte nás pro více informací!